Popis speciálních předmětů pro draky

Kronika předmětů, o kterých se mluví jako o legendárních předmětech. Vlastní je dračí vládci a pouze ten kdo je porazí může získat nesmírnou moc těchto předmětů pro své vlastní draky. Jsou však velmi vzácné a jen málokdy se objeví po prvním poražení vládce.

Tyto předměty se dají použít pouze v aréně.

Vulkánský meč

Oheň a voda-věční nepřátelé. Je-li však oheň věčný, ani voda nedokáže jeho zuřivost uhasit.


Tento meč byl vykován pro krále Ignise v nejžhavější lávě a jeho úchop je z nejpevnějšího kovu. Právě on mu dává imunitu vůči vodě, neboť plamen tohoto meče je věčný a není nic, co ho dokáže uhasit.

Meč může vlastnit pouze jeden drak. Pokud už meč má, nemůže mít další.

Mohou ho mít pouze draci elementu Ignis.

Použít se dá jednou za souboj. Poté až při dalším souboji.

Jezerní perla

Odraz krásný zdá se být, však nenech se zmást, neb krása též ublížit umí.

Nikdo vlastně neví, jak tato perla vznikla. Někteří tvrdí, že perla vznikla ze slzl jezerního draka, jiní zase, že perla vznikla ze spadlé hvězdy. Perla patří draku Aquanosovi a střeží jí stejně, jako zbytek pokladu, i když stále leží v útrobách jeho těla.

Tuto perlu může vlastnit pouze jeden drak elementu Aqua.

Dá se použít dvakrát za souboj, odrazí vždy jeden útok a ten způsobí zranění ve stejné míře právě majiteli útoku.

Trnitá zbroj

V dáli slyšet řinčení jest, nepřibližuj se-sic se poranit můžeš.

Tato zbroj byla vyrobena ze vzácneho metalického kamene, jehož struktura je velmi lehká, ale jeho okraje ostré. Vlastní ji vládce Terros, avšak nepoužívá ji.

Tuto zbroj může nosit pouze jeden drak elementu Terra.

Zbroj se dá nasadit před bojem, ale po boji se sama sundá. Přizbůsobí se jakkékoliv velikosti draka.

Při souboji dokáže tato zbroj zranit protivníka, pokud útočí tělo na tělo.

Větrný prsten

Mlha nad jezer se tvoří a v ní se lovec skrývá, číhá na svou kořist, leč času ubývá.

Prsten jež v sobě má nezkrotnou sílu větru. Patří vládci Stratosovi, který jej využívá pro vytvoření neproniknutelné mlhy.

Tento prsten se dá nasadit i jinému draku elementu Shamal.

Prsten se dá použít jen jednou za souboj. Po jeho použití bojiště zakrje hustá mlha, díky které může majitel prstenu útočit dle libosti ze všech stran.

Výdrž mlhy je 20 vteřin. 

Ďáblův blesk

Čepel z kovu sílu ukrývá, nebesa se třesou a mraky temné se nad bojištěm nesou.

Tento blesk patří Elengarovi. Našel ho kdysi v opuštěných horách a ponechal si ho jako část svého pokladu.

Časem však někteří z jeho poskoků pomocí prastaré magie ukovali z blesku mocný meč za pomoci ohně z výhně tisíců zatracených duší.

Meč se dá použít jen jednou za den a může ho vlastnit pouze jeden drak elementu Eldingar.

Po jeho použití se vytvoří temné mraky na bojištěm a několik blesků uhodí do nepřítele. Většinou má velmi destruktivní účinek.

Výdrž mraku nad bojištěm je jeden souboj. 

Hadí zub

Krásná to věc zdá se být, však nenech se zmást-jed uvnitř se ukrývá

Tento zub vypadl vládci Venomiusovi. Jelikož ho bral jako veliká vzácnost, schoval ho k ostatnímu pokladu.

Zub byl pak upraven aby se dal využíť jako zbraň. 

Majitel této dýky může nepříteli do žil vpravit silný jed, kvůli síle tohoto předmětu se však dá použít jednou za souboj. Doba jedu je 20 vteřin.

Může ho vlastnit pouze jeden drak elementu Venom.

 


Dýka stínů

Nevěř tomu ci vidíš a slyšíš, však srdce tvé rozdíl též nepozná.

Tento předmět stvořil sám Shadow, vládce stínů. Používá jí pro své pobavení, ale většinou jí nechá ležet ve svém pokladu.

Majitel dýky má schopnost vyvolat silnou a přesvědčivou iluzi těch, které si protivník nejvíce váží a zlomí ho pohled na ně, jak si sami ubližují. Majitel však musí pro tuto iluzi obětovat kapku své krve a iluze trvá pouze 30 vteřin.

Tento předmět se dá použít jen jednou za souboj a může ji mít pouze jeden drak elementu Skuggi.

Krystal duší

Mocný to soud čeká ty, jejichž duše octnou se v tomto bězení.

Tento krystal drží duši, která byla oddělena od druhé, která se stala strážcem krystalu a vládcem Immoraltem. Ten se zapšísáhl, že ochrání duši v krystalu za každou cenu.

Po jeho poražení je možné získat odlomek z tohoto krystalu. 

Jeho mocí je uzavřít v sobě duši zemřelého draka a je jen na majiteli, zda draka pomocí krystalu osvobodí či jí pošle do podsvětí (=Smrt)

Tento odlomek se dá použít jen jednou za týden a může ho vlastnit pouze jeden drak elementu Immortui.