Sailon

Strážce času

Čas je věčný. Čas se nezastaví. Čas na nikoho nepočká, ani mu nepřilepší. Čas je stálý a neměnný. Čas tu byl první a zůstane navěky.
Přesně tak, Sailon tu byl od nepaměti. Ze všech svých sourozenců se objevil jako první a tak nikdo nemůže vědět, jak se zrodil, ani kdy. Zkrátka tu je a řídí to nejpodstatnější na světě. Něco tak důležitého, že se to každému jeví jako samozřejmost a banalita. Ano. Je to čas. A stejně jako čas, i on je strohý, přísný a nadevše ctí řád. Kdyby měl někdo popsat jeho povahu jedním slovem, jednoznačně by to bylo slovo mrzout. Jeho věčná zadumčivost dala základy neuvěřitelné nechuti cokoliv dělat nebo měnit. Nic se mu nezdá, často se vyjadřuje dosti otráveně a když zrovna něco nekritizuje, tak mlčí. Má rád stereotyp, jistotu, že čas stále plyne stejně a tak i jeho život. Nestojí o žádné adrenalinové zážitky, proto mu tolik vadí věčné výlety jeho sourozenců. Považuje to za nezdvořilost, nekázeň a hlavně pošetilost. Dle jeho názoru by měli všichni být na svých místech a nevymýšlet si různé hlouposti jenom, aby se mohli podívat mezi smrtelné duše.
Paradoxně však Argariu navštěvuje pomalu stejně často, jako jeho sourozenci. Proč? Aby si byl jist, že vše šlape, jak má. Často má pocit, že ze svého právoplatného stanovičtě nemá dostatečný výhled a že musí dokonale zkontrolovat každičký kus země. Na druhou stranu není nic špatného, když se sem tam někde zjeví. Většinou se objevuje cíleně tam, kde tuší problém nebo nesrovnalost. A to on nemá rád, vše musí být přeci pod kontrolou. Díky tomu, že je nestranný a velice si cení rovnocennosti, je perfektním soudcem. Nikomu nepřilepšuje, ani se nesnaží nikoho zničit. Je jen a pouze na své straně a tak to má být. Čas přece nemůže mít oblíbence ani nepřátele. Všichni jsou pro něj stejně cenní a zároveň stejně zbyteční.
A z toho též plyne jeho egoismus. Pýcha vychází z faktu, že on je tím hlavním a nejdůležitějším faktorem pro svět. Bez něj by vše utkvělo na jednom místě a Život se Smrtí by se pravděpodobně zardousili.
Každopádně tento tichý tvor, jehož dračí podoba je obrovsky mohutná a majestátní, lidské tělo má o poznání drobnější. Jelikož je čas věčný a stálý, nemění se a nestárné, tak i Sailon je stále mlád. Je spíše drobnější postavy s mladistvým, mírně dětským obličejem, i když jeho přísný a mnohdy krutý výraz mu přidává roky navíc. Jedinou známkou stáří jsou jeho čistě bílé vlasy.