Vergil 


Vergil je z velmi bohaté rodiny, má rád víno, čest je pro něj vším, a o dracích si myslí že mu nesahají ani po kolena a o ostatních pánech draků si myslí že jsou totální spodina, povahově je chladný ale to dokáže schovat za úsměvem kterému se nikdo nevyrovná. Mezi jeho záliby patří: válka, šerm a magie. 


Inventár

Mince: 20